Eemshaven: 7 juni 2023 50 jaar!

Op woensdag 7 juni 2023 is het 50 jaar geleden dat de Eemshaven geopend is door de toenmalige koning Juliana. Ter ere hiervan houdt Groningen Seaports op zaterdag 10 juni een 'open dag.' Een groot aantal bedrijven uit de Eemshaven organiseren deze dag diverse activiteiten. De 'open dag' is voor voor iedereen, voor jong en oud. Er zal een veelzijdig programma worden opgesteld met o.a. busrondleidingen, vaartochten en diverse bedrijfspresentaties. Het volledige programma wordt door Groningen Seaports nog bekend gemaakt.

De vondst van zout en aardgas in de jaren 50 van de vorige eeuw in de provincie Groningen leidde tot de vestiging van een industrieel complex, gespecialiseerd in de basischemie, in Delfzijl. Deze industriële ontwikkeling gaf ook de aanzet tot de bouw van de Eemshaven in de toenmalige gemeente Hefshuizen (later Eemsmond, nu Het Hogeland). In het jaarverslag van het havenschap over 1967 wordt voor het eerst gewag gemaakt van de Eemshaven. Als geestelijke vaders van het plan om de toekomstige Eemshaven daar te situeren waar die nu ligt, kunnen de Groninger waterstaatkundigen ir. J. van Veen en ir. N. Nanninga worden beschouwd. In 1976 kwam de eerste “klant” naar de Eemshaven: AG Ems nam een terreintje en een steiger in gebruik langs het Doekegatkanaal voor het passagiersvervoer naar en van het Duitse eiland Borkum. Nadat er verder zo’n 30 jaar lang niet of nauwelijks iets van de grond kwam, kwam de Eemshaven pas deze eeuw echt tot wasdom. Inmiddels heeft de haven een enorme ontwikkeling doorgemaakt en zijn er vele bedrijven uit verschillende branches gevestigd.

Uithuizermeeden is onlosmakend verbonden verbonden aan de totstandkoming van de Eemshaven. In het dorp herinneren het Johan van Veenplein, de Johan van Veenflat nog aan de geestelijke vader van de Eemshaven, de oud inwoner van het dorp, Ir. Johan van Veen. In het centrum van het dorp, nabij het voormalige gemeentehuis vinden een de buste van Ir. Johan van Veen

Als in de jaren '60 van de vorige eeuw het stil werd rondom de plannen om in de achtertuin van Uithuizermeeden een haven te ontwikkelen, kwamen ondernemers uit de regio in actie. De 'Studiegroep Eemsmond' werd opgericht en ging actief aan de slag om de Eemshaven te promoten. Hun plaats was duidelijk: intermediair, tussen de bevolking en de overheid in. 

 Bron; Groningen Seaports en eigen archief 

Opening 2