Bouw 3de fase herontwikkeling Oranjebuurt binnenkort van start

Woningstichting Wierden & Borgen start in het voorjaar met de bouw van nieuwe woningen aan de Wilhelminastraat, Bernhardstraat en Beatrixstraat. De oude na-oorlogsewoningen zijn in 2022 al gesloopt en binnenkort start dus de bouw van 10 nieuwe levensloopbestendige 2 onder 1 kap woningen. De nieuwe woningen zijn geschikt voor kleine gezinnen en senioren. De Oranjebuurt wordt 'groener' en woningen worden ruimtelijker gebouwd. Al in 2018 is vast gesteld dat er meer woningen gesloopt zullen worden en er minder terug gebouwd worden. Daarnaast is het nog steeds de bedoeling om aan 'het lint' (de Hoofdstraat) meer appartementen te realiseren en het beeldkwaliteit te verbeteren. 

Foto's: Wierden & Borgen.

Bron; Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden, projectengroep 'Leefbaar Meij'. 

 

Uithuizermeeden dec22 8 Photo
Type: Seniorenwoning aan de Wilhelminastraat