Evenementen

Commissie Evenementen
Deze commissie heeft tot taak om levendigheid in het dorp te brengen door het
organiseren van evenementen met als bekendste voorbeeld de Eemsmondweek.

Wilt u contact met de Commissie Evenementen, mail dan een berichtje via het bestuur.