Evenementen

Commissie Evenementen
Deze commissie heeft tot taak om levendigheid in het dorp te brengen door het
organiseren van evenementen met als bekendste voorbeeld de Eemsmondweek.