Projecten / Leefbaar Meij

Commissie projecten / 'Leefbaar Meij'
Deze commissie komt voort uit de voormalige Stichting Meij-Invest. Zij doet aan
planontwikkeling en adviseert de gemeente over woningbouw en herbestemming
van utiliteitsgebouwen. Mooie voorbeelden uit het verleden zijn het Visieplan
Uithuizermeeden en het project Dynamiek aan het lint waarin leegstaande
winkelpanden aan de Hoofdstraat teruggebouwd worden tot woningen