De Keien van Vreugdenhil

Monument aan het Dingvonderpad. In de Middeleeuwen vond de rechtspraak plaats in de open lucht, op een speciale daarvoor aangewezen plek. Op de grens van de kerspelen Uithuizen en Uithuizermeeden was dit de Dingvonder. Dingen heeft twee betekenissen. Enerzijds kan het nieuw ontgonnen land betekenen, anderzijds heeft het de betekenis van gerecht of gerechtsplaats. Beide betekenissen zijn hier van toepassing. Het gebruik om het recht op Hemelvaartsdag te wisselen bleef tot de 18e eeuw gangbaar.

Keien 3

De Noordkaap

Een bijzondere plek in de gemeente Eemsmond. Het is namelijk het noordelijkste puntje vasteland van Nederland. Het is sober door eenvoud. In de herfst en de winter een woeste koude plek, maar in de lente en de zomer een plek met op de achtergrond de koolzaadvelden, akkers met wuivend graan, in de verte een boer die zijn land bewerkt en natuurlijk het ruisen van de zee.

De plek wordt gemarkeerd door een kunstwerk in 2002 gemaakt door René de Boer uit Usquert. De poort heeft vier dimensies. Naast lengte, diepte en breedte is er ook een lijn naar boven. Mensen die tussen de drie pilaren staan, kunnen naar boven kijken, naar de hemel. In de verte ziet u bij helder weer het Duitse eiland Borkum met zijn spierwitte boulevard. Bij gunstig weer is zelfs de Kaap op Rottumeroog te zien. De uniekheid van deze plek inspireert.

noordkaap

Johan van Veenplein

Is vernoemd naar ir. Johan van Veen. Hij was oud-inwoner van Uithuizermeeden en ingenieur bij Rijkswaterstaat. Johan van Veen was mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Eemshaven. In het jaar 1970 werden deze plannen werkelijkheid, een grote haven aan Uithuizermeeden’s kust. Het standbeeld van Johan van Veen heeft een ereplaats gekregen op het vernieuwde dorpsplein.

johan van veen Plein 33

Wytzemakooi, Meneersweg

Dit is de officiële naam van deze eendenkooi. In de volksmond wordt dit nog altijd 'Meneerskooi' genoemd. Dit land is sinds de ruilverkaveling eigendom van de stichting ‘Natuurmonumenten’. Het land wordt beheerd met een natuurregime, dat betekent dat er pas rond 15 juni, als de vogels uitgebroed zijn, gemaaid mag worden.

Middenin de vijf percelen bevindt zich de oude eendenkooi. Hij is buiten gebruik, maar het is een erg geliefde rust- en broedplek bij diverse vogelsoorten. Het water in het midden was vroeger de lokvijver waar tamme eenden zwommen die de wilde eenden lokte. Al met al een boeiend stukje natuurgebied deze Wytzemakooi met bijbehorende landerijen. In het voorjaar organiseert het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) een zogenaamde sneeuwklokjeswandeling. De eendenkooi is niet vrij toegankelijk maar de stichting Natuurmonumenten verzorgd op aanvraag excursies na het broedseizoen (035-6559933).

Eendekooi