Samen staan we sterk!

De bewoners van de Johan van Veenflat, het winkelend publiek, toevallige en nieuwsgierige passanten konden vrijdagmorgen 17 april genieten van vrolijke klanten van het “Jubileumorgel” van Meijster draaiorgelman Jan Abels.

In deze tijd waarin een ieder zoveel mogelijk binnen dient te blijven en het ‘stil is geworden in het dorp’ was dit optreden dan ook een welkome en verrassende afwisseling. Bekende zomerse liederen galmden over het Johan van Veenplein. De bekende ‘duim ophoog’ van de vele passanten getuigden van een geslaagde actie.

Jan Abels heeft het er maar druk mee. Eerder al liet hij zijn draaiorgel klinken bij ‘De Mieden’ en nabij ‘Julianahof’. “Samen staan we sterk.” Ook op Meij!

Samen staan we sterk 1 v2