Meijster PKN Rommelmarkt 2020 gaat niet door

Het Kabinet heeft besloten dat bijeenkomsten en evenementen waarvoor een vergunning of melding nodig is, verboden zijn tot 1 juni van dit jaar. Onze Meijster PKN Rommelmarkt staat gepland op 13 juni. Toch zien wij ons genoodzaakt deze editie niet door te laten gaan.

Er zijn te veel onzekerheden rondom de corona crisis om dit evenement te organiseren.
We willen iedereen bedanken die zich inmiddels als vrijwilliger had aangemeld. En hopen in 2021 opnieuw een beroep op jullie te kunnen doen.
We hopen iedereen zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur.
Leon van Dijk

Uploads Rommelmarkt logo