Een verlicht uiteinde van 2020

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar gebleken. Zomaar uit het niets kwam er een virus op ons af die de rest van het jaar beheerste. Alles werd in één keer anders.

We gingen in een intelligente lock-down, moesten onderling een afstand van 1.5 meter houden, konden onze ouders of opa & oma in de verzorgingstehuizen niet meer bezoeken en het geven van een hand als begroeting werd afgeraden. Alles wat voorheen nog volstrekt normaal was, is nu ineens bijzonder geworden. Het was een zorgelijk, saai en leeg jaar.

Maar zo willen we dit jaar toch niet afsluiten?

Er is nu juist meer behoefte aan warmte en gezelligheid dan ooit tevoren. Daarom stel ik voor om het jaar verlicht af te sluiten. Op 5 december wordt de kerstboom weer op het Johan van Veenplein geplaatst. Dat lijkt mij een mooi startmoment om ook het hele dorp te gaan verlichten. Dat kan in groepsverband door als straat feestverlichting op te hangen. Maar je kunt ook persoonlijk je tuin of huis versieren en mooi uit lichten. Als we dat allemaal doen krijgen we een mooi feestelijk verlicht dorp waar het met plezier toeven is. De Noorderstraat gaat weer haar verlichte kerstbomen en kerststal plaatsen. Vorig jaar hadden de bewoners van de Oude Dijksterweg hun straat mooi versierd door feestverlichting op te hangen.

Wie volgt?

Laten we met elkaar de handen ineen slaan, natuurlijk conform de 1,5 meter norm, en met z’n allen Meij feestelijk verlichten. Elk initiatief, groot of klein, wordt gewaardeerd. En als Uithuizermeeden dan in december mooi versierd is kunnen we met z’n allen zeggen: dat kan allenig moar op Meij”. Ik reken op u allen!!

Dick Hendriks (voorzitter Stichting Dorpsbelangen)