Uitnodiging Informatiebijeenkomst gezondheidsplein 9 juli

Denkt u met ons mee over een gezondheidsplein in Uithuizermeeden gekoppeld aan wonen en zorg?

Noorderzorg onderzoekt in nauw overleg met de gemeente, stichting Dorpsbelangen, Meij-Invest en Ondernemersvereniging Eemsmond Noord de mogelijkheden voor een gezondheidsplein in Uithuizermeeden. Doel daarvan is de zorg toegankelijk en bereikbaar te houden. Onderzocht wordt of een gezondheidsplein gekoppeld aan wonen en zorg gerealiseerd kan worden waarbij ruimtes voor ontmoeting en informatie voor bijvoorbeeld eerstelijns zorg en wellicht specialistische spreekuren.

Uitgangspunt is hiervoor samen met het dorp te komen tot een integrale visie op wonen en zorg in Uithuizermeeden. De wens hiervoor komt mede voort uit het dorp en maakt onderdeel uit van de vastgestelde Gebiedsagenda Uithuizermeeden. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of een gezondheidsplein en in welke vorm wenselijk en haalbaar is.

Informatiebijeenkomst: Wereldcafé

Op donderdag 9 juli organiseren wij een doorlopende bijeenkomst in de sporthal Scherphorn in Uithuizermeeden waarbij wij in kleine groepen (maximaal 10 personen, tijdsduur maximaal 1 uur) met inwoners en professionals in gesprek willen om mee te denken over een gezondheidsplein, wonen en zorg in Uithuizermeeden. De dag is bedoeld voor iedereen, jong en oud.

Het Wereldcafé is een manier om ervaringen en standpunten uit te wisselen, waarbij iedereen wordt uitgenodigd op ongedwongen wijze ervaringen, inzichten en kennis uit te wisselen. Zodoende wordt veel kennis, die bij de aanwezigen aanwezig is, naar boven gehaald en uitgewisseld. De uitkomst is van belang voor de gedeelde beelden en ook de keuzes die moeten worden gemaakt omtrent het voorgenomen Gezondheidsplein in Uithuizermeeden.

Denk met ons mee!

Wij nodigen u graag uit om mee te denken over een gezondheidsplein en wonen met zorg in Uithuizermeeden. Uw mening doet ertoe! Het vraagt een uur van uw tijd om actief mee te denken en mee te praten in een kleine groep. Waar heeft u behoefte aan op het gebied van zorg in de nabijheid? Wat verstaat u onder een gezondheidsplein? Welke woningtypen ontbreken nog in het dorp? Op welke locaties denkt u dat dit moet worden gerealiseerd? Relevante vragen die wij graag met u willen bespreken.  

Corona proof 

Uiteraard zijn wij ons er bewust van dat de RIVM richtlijnen m.b.t. het corona virus nog steeds gelden. Wij kiezen er dan ook voor om niet een grootschalige bijeenkomst te organiseren maar in kleine groepen van maximaal 10 personen met elkaar een uur lang in gesprek te gaan. De sporthal is een grote ruimte waarbij de afstandsnorm van 1,5 meter gerespecteerd kan worden. Bovendien zullen wij na elke sessie de ruimte desinfecteren en scheiden wij loopstromen. 

Aanmelden 

Wilt u meedenken? Stuur dan een e-mail met uw naam naar communicatie@noorderzorg.nl  onder vermelding van aanmelding Wereldcafe Uithuizermeeden. U kunt daarbij aangeven op welk moment van de dag (dagdeel of tijdstip) u bij voorkeur met ons in gesprek wilt gaan en daarbij ook een 2e voorkeurskeuze te kiezen. Wij hebben de dag gepland van 08.30 uur tot 21.00 uur afhankelijk van het aantal deelnemers. Elke sessie duurt een uur met daartussen telkens een half uur ruimte zoals op de volgende bladzijde aangegeven.

Na uw aanmelding ontvangt u bericht op welk specifiek tijdstip u wordt verwacht.

Ik nodig u van harte uit en wij zien u graag op donderdag 9 juli in de sporthal Scherphorn in aan de Tjarietweg 2 te Uithuizermeeden!  

Met vriendelijke groet,

Geke Blokzijl

Bestuurder Noorderzorg

noorderzorg