Subsidie voor plannen gezondheidsplein met zorgappartementen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Het Hogeland heeft een bedrag van 170.000 euro toegekend aan Zorggroep Noorderzorg. De subsidie is afkomstig uit gelden van het Nationaal Programma Groningen (NPG).

De zorgverlener wil een ‘gezondsheidsplein’ realiseren in Uithuizermeeden en is hiervoor in gesprek met diverse instanties en met de vertegenwoordigers uit het dorp, Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden en Stichting Meij-Invest. In het gebouw moeten woonvoorzieningen en zorgvoorzieningen komen. Voor wat betreft dat laatste wordt onder meer gedacht aan huisarts(en), een apotheek en fysiotherapie. Het plein moet in het centrum van Uithuizermeeden komen zodat ook bewoners van levensloopbestendige woningen daar van de voorzieningen gebruik kunnen maken.

Met het toegekende bedrag kan Zorggroep Noorderzorg – die ook nu al zorg verleent aan ouderen in het dorp – de haalbaarheid van de plannen onderzoeken en kunnen de voorbereidingen voor de bouw worden getroffen. Rond september 2021 moet er meer duidelijkheid zijn.

Onderzocht wordt of de geplande nieuwbouw de huidige woonvoorziening voor ouderen, ‘De Mieden’, kan vervangen. Voor de realisering van het project heeft NPG in totaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

IMG 0970 1