Onthulling laatste informatiepaneel 'Blik op Uithuizermeeden'

Een Informatiepaneel

een Terugblik

en

een Afscheid

Onder ruime belangstelling en een stralend blauwe lucht vond zaterdagmorgen aan het Dingvonderpad om precies half 11 de onthulling plaats van het vijfde informatiepaneel van de Stichting Blik op Uithuizermeeden.

In het verleden werd op deze plek onder het redgerecht de rechtspraak op Hemelvaartsdag van de ene naar de andere clauw overgeheveld. De keien die aan het Dingvonderpad liggen symboliseren de clauwen en de edele heerden, maar wie weet vandaag nog wat dat betekent?

 

Al in 2009 begonnen de dames van het eerste uur van de Stichting Blik op Uithuizermeeden met de voorbereidingen van activiteiten waarmee ze het eigen dorp op de kaart wilden zetten. In 2010 nog onder de vlag van de Stichting Dorpsbelangen en vanaf 2012 als zelfstandige stichting.

Er werden informatiegidsen gemaakt, 4 stuks in totaal,  die in oplagen van 5.000 stuks gratis werden uitgedeeld. Een uitgeschreven fiets route ‘Van Kaap tot Kei” kwam in alle gidsen terug. Een uitgebreide en goed gevulde website bood ook online de actuele informatie en daarnaast werd er 10 keer een themadag georganiseerd. Telkens onder een ander thema werd een kijkje geboden achter de schermen van het dorp. Zo kwamen o.a. de bedrijven, de verenigingen, de verzamelingen, de bezienswaardigheden, de monumenten en de keukens van het dorp aan bod.

 

In de informatiegidsen werd naast een verhaal dat bij ons dorp hoort ook achtergrond informatie over bijvoorbeeld de scholen of de gezondheidszorg gedeeld. Bij het verschijnen van de 2e gids koos de stichting ervoor om de verhalen uit de eerste gids blijvend zichtbaar te maken door deze op een zorgvuldig gekozen plek in het dorp op een informatiebord te laten zien. Zo is het gelukt om een informatiepaneel bij de Noordkaap te plaatsen, het meest noordelijke puntje van het vasteland. Bij de Schapeweg is het verhaal te lezen van  ‘De ridder van Stenhoesheerd”. Op het Johan van Veenplein wordt het werk van de waterbouwkundig ingenieur uitgelegd en bij de Maria kerk brengen we het oude centrum van ons dorp terug in beeld. (Aan het paneel op de Vlasakker van de stichting Willem de Mérode werd door de stichting eveneens medewerking verleend.)

 

“De stichting is verheugd dat ze de cirkel vandaag rond kunnen maken met de onthulling van dit vijfde informatiepaneel”, aldus voorzitter Carin van de Wal. Yvonne Vreugdenhil nam de feestelijke onthulling voor haar rekening. Zij sprak mooie woorden over het tot stand komen van het project ‘De Keien’ in 2004 waar haar vader, Waling Vreugdenhil, nauw betrokken bij was en blikte terug op het ontstaan en de activiteiten van de stichting Blik op Uithuizermeeden waar ze zijdelings bij betrokken was.

Ook dit paneel en de informatie die het bied viel bij de aanwezigen bijzonder in de smaak.

De bijeenkomst werd afgesloten met een warm dank je wel gericht aan de dames die met elkaar de stichting invulling hebben gegeven. Van de Wal sprak ook een dankwoord uit aan alle deelnemers die de themadagen bezochten en de activiteiten mede vorm gegeven hebben, de sponsoren die dit financieel mogelijk maakten en niet in de laatste plaats de firma Noorderlicht, die de informatiepanelen zodanig heeft vormgegeven dat ze de tand des tijds kunnen doorstaan en blijvend ons dorp op de kaart zetten.

De stichting wordt opgeheven, maar de energie blijft en komt nu weer beschikbaar voor nieuwe initiatieven.

‘Het was een feestje!’

 

20240511 104157