Nog Dorpsbudget beschikbaar bij gemeente Het Hogeland

Graag willen wij u op de hoogte brengen van het dorpsbudget van de gemeente Het Hogeland.

Heeft u plannen voor een initiatief om het leven in uw dorp prettiger te maken? Dan kunt u geld aanvragen uit het dorpsbudget om uw plannen uit te voeren.

Gemeente Het Hogeland heeft dit jaar nog ruim € 22.000,- beschikbaar voor Uithuizermeeden. Worden er geen aanvragen ingediend voor 31 december 2020, dan vervalt dit budget.

Een subsidieaanvraag kunt u doen via het formulier op de website van de gemeente. Uiteraard is er een aantal voorwaarden om een aanvraag te kunnen doen, bijvoorbeeld het meesturen van een begroting en bewijs waaruit bestaat dat er draagvlak is voor uw initiatief bij inwoners. Toekenning van subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door rechtspersonen, m.a.w. stichtingen of verenigingen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Voor meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden kunt u de website van de gemeente raadplegen, https://hethogeland.nl/subsidies-en-leningen/dorpsbudget.

hogeland logo