Meijster PKN Rommelmarkt 2021 gaat opnieuw niet door

Gemeente Het Hogeland heeft besloten dat bijeenkomsten en evenementen waarvoor een vergunning of melding nodig is, geen vergunning ontvangen tot 1 juni van dit jaar.

Pas daarna wordt duidelijk of- en hoe evenementen, als onze Meijster PKN Rommelmarkt, veilig kunnen worden georganiseerd. Vandaar dat wij ons opnieuw genoodzaakt zien de rommelmarkt niet door te laten gaan. Er zijn nog steeds te veel onzekerheden rondom corona om dit evenement verantwoord te organiseren.

We hopen iedereen zo voldoende te hebben geïnformeerd en volgend jaar weer een ouderwets gezellige Rommelmarkt te organiseren!

Namens het bestuur.

Uploads Rommelmarkt logo