Druk bezochte inloop voor Programma Aansluiting op Zee in Ekamper

De eerste inloop-bijeenkomst voor het Programma Aanlanding Wind op Zee (PAWOZ), is maandagavond 6 november, in de grote zaal van Ekamper, druk bezocht. Omwonenden, agrarische bedrijven en andere geïnteresseerden konden zich laten informeren naar de stand van zaken rondom het tracé van de aanlandingen van zeekabels vanaf zee richting de Eemshaven. TenneT, Gasunie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en onder meer beleidsambtenaren van de Gemeente het Hogeland waren ruim vertegenwoordigd om uitleg te geven en-of vragen te beantwoorden.

Wethouder Eltjo Dijkhuis opende de bijeenkomst en berichte dat de Eemshaven in de komende jaren flink zal groeien maar ook dat er voor de omliggende dorpen, van Uithuizermeeden naar Spijk, compensatie mogelijkheden komen die zorg dragen voor het in stand houden van de leefbaarheid. "De gemeente is daarmee met de dorpen in gesprek".

Namens Uithuizermeeden was Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden vertegenwoordigd.

 

20231106 193838