Dorpsplannen PAWOZ subsidie online

Dorpen kunnen meegroeien met de Eemshaven. Daar is de gemeente eind 2023 al mee begonnen. Want het Rijk kondigde midden 2023 aan 50 miljoen euro voor Het Hogeland beschikbaar te stellen in 2024. Dat zijn zogenaamde PAWOZ-gelden (Programma Aanlanding Wind Op Zee). Bij de Eemshaven wordt windenergie van zee naar land gebracht. Dit heeft grote gevolgen voor de omliggende dorpen. Daarom stelt het Rijk 50 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld kunnen we de leefbaarheid van de dorpen verbeteren. Dorpen hebben hiervoor zelf plannen ingediend.

Bekijk hier de belangrijkste projecten voor Uithuizermeeden vanuit tracé 1

Medio maart zal de definitieve prio-lijst door de gemeente worden ingediend op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Naar verwachting zal de minister in juni de handtekening zetten onder de plannen. Direct daarna kunnen de instanties en-of verenigingen van de ingediende voorstellen een definitieve aanvraag indienen bij een daarvoor speciaal geopend loket. 

Voorblad 2024 2035
Voorblad rapport 'Perspectief voor Uithuizermeeden 2024-2035'. Met hierin opgenomen 39 projecten voor Uithuizermeeden.