Dorpen krijgen uitleg van Provincie en gemeente m.b.t. plannen Oostpolder.

De provincie en de gemeente Het Hogeland hebben plannen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. Het gaat om het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven en wordt begrensd door de spoorlijn, de dijk en lintbebouwing van Oudeschip en de provinciale weg N33. Wat zijn de gevolgen voor de omliggende dorpen met een nieuwe bedrijventerrein van 600 hectare 'in onze achtertuin'. 

Op uitnodiging van de provincie en de gemeente Het Hogeland kwamen vertegenwoordigers (dorpsbelangen) van de dorpen Uithuizermeeden, Roodeschool, Oosteinde, Oudeschip en Spijk op maandagavond 20 juni bijeen in het dorpshuis van Roodeschool. Hier kregen de aanwezigen de plannen gepresenteerd met bijbehorende tijdspad. De weg naar ontwikkeling is nog lang maar al in deze beginfase wil provincie en gemeente de omliggende dorpen meenemen in het proces. Wat zijn de effecten op het uitbreiden van de Eemshaven op de woonomgeving. Verkeerstromen, veiligheid, 'wonen & leefbaarheid', geluid, licht, natuurcompensatie en aandacht voor dienstverlenende sectoren.

Aandacht ook aan de 21 windmolens die geplaatst worden in de nieuwe Oostpolder. Met nog eens circa 24 windmolens in de Emmapolder en in de toekomst ook nog nabij Valom wordt de polder in de avond / nacht een ware 'disco'. De aanwezige vertegenwoordigers van de  dorpen geven aan dat ze graag zien dat hiervoor een passende oplossing wordt gezocht. 

Maar ook zal het werkgelegenheid meebrengen. Omliggende dorpen kunnen hiervan profiteren door nu al plannen te maken voor nieuwe bouwlocaties. "Goed voor de leefbaarheid van het dorpen!" De provincie staat positief in de plannen om naast de uitbreiding van de Eemshaven ook mee te denken om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. 

In het najaar komen de dorpen, provincie en gemeente weer bij elkaar voor een volgende 'bijpraatmoment'.  Uithuizermeeden was vertegenwoordigd door een afvaardiging van de projectgroep 'Leefbaar Meij' van Dorpsbelangen.

Meer informatie kunt vinden via onderstaande link.

Home - Digitale Diggelschip (hetdigitalediggelschip.nl)

 

Downloads

Overleg provincie en gemeente Oostpolder
Vertegenwoordigers van de omliggende dorpen, provincie en gemeente bijeen in Roodeschool.