Dorpen weer in gesprek met overheden over de ontwikkelingen in de Oostpolder

In dorpshuis Diggelschip in Oudeschip hebben vertegenwoordigers van dorpen rondom de Eemshaven onlangs weer overleg gehad met de Provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland. De toekomstige ontwikkelingen in de Eemshaven en dan met name in de Oostpolder waren deze avond dan ook weer onderwerp van gesprek. Economische ontwikkelingen die directe gevolgen hebben op de leefbaarheid van de omliggende woonkernen. Compensatieregelingen voor natuur en recreatie werden besproken evenals nieuwe technieken om de verlichting op de windmolens 's avonds te dimmen of helemaal zelfs uit te doen. Voldoende nieuwe voorzieningen voor de te verwachten  werknemers zijn nodig; de tijdelijke werknemers alsmede de werknemers die zich graag in de regio willen vestigen. Naar verwachting zal het nog wel enkele jaren duren alvorens de bekende 'schep in de grond gaat'. Maar regeren is vooruitzien!

Namens Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden waren Geert Kruize en Jasper Spijk vertegenwoordigd.

08112022 Diggelschip