Kopij nieuwsbrief Dorpsbelangen

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat wij voor het laatst een nieuwsbrief hebben uitgebracht. Er is het afgelopen jaar weinig tot niets georganiseerd om over te schrijven.

Het nieuws dat er was is verspreid via onze website. Dit betekent overigens niet dat wij als bestuur stil hebben gezeten.

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en daarvoor willen wij in september weer een nieuwsbrief verspreiden.

Heeft u ook kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u deze uiterlijk 26 augustus 2021 aanleveren via e-mail, bestuur-sdu@hotmail.com.

Stichting Dorpsbelangen