Kopij nieuwsbrief Dorpsbelangen

Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Graag uiterlijk donderdag 25 november 2021 aanleveren via bestuur-sdu@hotmail.com.

De Meijster nieuwsbrief wordt gemaakt als er voldoende kopij is. Vergeet niet om uw activiteit of agendapunt ook door te geven aan de redactie van de website.