Steun project: 'Meij Toukomst'

Ondanks de strijd tegen het Coronavirus wordt er ook gewerkt om de leefbaarheid van ons dorp weer op niveau te brengen.

Boter bij de Vis

Sinds januari is er een team van deskundigen bezig geweest om voor het project Toukomst Groningen een rapport in de dienen waarin 22 projecten in ons dorp worden omschreven. Het rapport dat de naam 'Boter bij de Vis' heeft gekregen mag gezien worden als  'Toukomst Meij'. Toukomst Groningen beheerd een subsidie van 100 miljoen euro.

Het rapport is opgesteld onder auspiciën van Stichting Meij Invest, Stichting Dorpsbelangen en de Ondernemers Vereniging Eemsmond Noord.

Maar nu hebben wij nu ook uw steun nodig!

Via onderstaande link komt u op de website van Toukomst Groningen waar ons rapport 'Boter bij de Vis' staat vermeld.  Druk op de 'knop' onder 'steun dit idee', daarmee maken wij meer kans!

Help UITHUIZERMEEDEN door hier te klikken:

https://www.toukomst.nl/ideeen/boter-bij-de-vis/

Lees het plan: Boter bij de Vis

Download PDF

Meijst Toukomst