Nu ook politiek Het Hogeland in de bres voor behoud hertenkampen.

Een groot gedeelte van de Gemeenteraad Het Hogeland is in actie gekomen om de hertenkampen in onze gemeente te behouden.  Minister Piet Adema (CU) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een lijst opgesteld met dertig huis- en hobbydieren die je vanaf 1 januari 2024 nog thuis mag houden. Hertenkampen en kinderboerderijen zijn kleinschalig en vallen onder dezelfde categorie. Op de lijst van Adema ontbreken de damherten en dus mogen ze vanaf 1 januari niet meer gefokt worden.

De motie is ingediend door het CDA en werd mede ondertekend door Gemeentebelangen Het Hogeland, Lokaal Sociaal, Hogeland Lokaal Centraal en de VVD. In de motie wordt het College opgeroepen om er bij het kabinet op aan te dringen het besluit te herzien en de damherten alsnog te plaatsen op de positieflijst met dieren die per 1 januari 2024 ingaat. GroenLinks stemde tegen de motie, "Damherten behoren niet achter het gaas". PvdA en ChristenUnie hebben de motie niet ondertekend, maar steunden het wel.  

Wethouder Arjan Nolles (GroenLinks) gaf in de reactie van het College aan om af te zien van deze motie maar gaf wel aan om "als postbode kunnen wij altijd fungeren".  Deze reactie vond Kor Berghuis (CDA) "een merkwaardige opmerking om een motie van de Raad zo te betitelen".

De motie is aangenomen.

De ingediende motie is hieronder te downloaden.

 

Downloads

20220911 145129 v3
Het hertenkamp in Uithuizermeeden. Na meer dan 60 jaar dreigt het einde van de klassieke hertenkamp.