Nieuwsbrief Dorpsbelangen 2021

Download de nieuwsbrief van Dorpsbelangen hier.

Het is alweer even geleden dat de laatste nieuwsbrief is uitgekomen. Corona blijft de wereld in zijn greep houden. Hadden we deze zomer weer wat hoop op een normaal leven, nu tegen het einde van het jaar zitten we alweer in een avond lockdown. Nooit geweten dat er zoveel soorten lockdowns bestonden. Vanuit het niets hadden we te maken met een pandemie dat een groot deel van ons sociale dorpsleven stil heeft gelegd. Met elkaar luisteren naar muziek in het kader van het 50-jarig bestaan van de Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden, het vieren van 75 jaar vrijheid in Nederland, festiviteiten rondom Koningsdag, de OTTO-rit, Beach Event en nog vele andere grote en kleine evenementen konden niet doorgaan. Al deze evenementen brengen veel mensen bij elkaar en dat kan niet in deze tijden van Corona. We weten nog niet hoelang deze pandemie gaat duren en of we op korte termijn weer leuke evenementen op Meij kunnen gaan organiseren. Het enige wat we nu kunnen doen is rustig afwachten en voorzichtig plannen maken voor volgend jaar. 

Dat brengt mij op een ander onderwerp: De samenleving is aan het veranderen. Mensen zijn meer op zichzelf. Het is lastig om mensen te krijgen die mee willen besturen. We zijn samen met andere gemeenten opgegaan in de grote gemeente Het Hogeland. Dat alles maakt dat we ons moeten afvragen of de huidige vorm van Dorpsbelangen nog wel voldoet. Om Uithuizermeeden onder de aandacht te brengen bij het gemeentebestuur is een krachtig orgaan nodig. Een orgaan dat de stem van het dorp is, een goed advies naar de gemeente kan geven en de aanjager is binnen het dorp, maar vooral een orgaan dat een verbindende rol heeft binnen de dorpsgemeenschap. 

In de afgelopen 17 jaar dat Stichting Dorpsbelangen actief is geweest heeft de stichting heel veel gedaan voor het dorp. Er zijn mooie festiviteiten georganiseerd en er is veel voor het dorp gerealiseerd. Dit willen we ook in de toekomst blijven doen, maar dat kunnen we als bestuur, dat nu nog maar uit vier personen bestaat, niet alleen. Daarom moeten we ons gaan bezinnen op de toekomst. Hoe brengen we Uithuizermeeden goed op de kaart bij de gemeente Het Hogeland en hoe krijgen we een orgaan dat ook in staat is om mee te bewegen met de eisen van deze tijd? Een lastig vraagstuk voor de voorzitter. Het afgelopen jaar heb ik veel gesprekken gevoerd met allemaal mensen die zich op de een of andere wijze inzetten voor het welzijn van Uithuizermeeden. We zijn het allemaal met elkaar eens; alleen door samen op te trekken kunnen we de belangen van Uithuizermeeden goed op de kaart zetten. Met elkaar zijn we in staat om Uithuizermeeden ook in een moeilijke tijd van vergrijzing, schaalvergroting en bezuinigingen leefbaar te houden. Daarover gaat deze speciale nieuwsbrief. Hierin presenteren we de plannen voor een Stichting Dorpsbelangen 2.0. We behouden het goede, maar bewegen mee met de veranderende tijd. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken. Meij is het meer dan waard! 

Rest mij alleen nog u allen een goede tijd toe te wensen. Denk goed om uzelf en uw naasten. Schenk aandacht aan de eenzamen onder ons en blijf vooral gezond! 

Dick Hendriks, voorzitter 

dorpsbelangen 2021 nieuwsbrief