'Duurzaam thuis' voor 31 woningen van Wierden & Borgen

Wierden & Borgen start in 2023 met het verduurzamen van 31 woningen in Uithuizermeeden. Deze woningen staan aan de Lijnbaan, Meidoornweg, Pr. Beatrixstraat,  Pr. Bernhardstraat en aan de Smitsweg. Alle woningen worden verduurzaamd en verbeterd. "Alle bewoners krijgen een toekomstbestendige, comfortabelere woning met lagere energielasten", staat te lezen op de website van Wierden & Borgen.

De werkzaamheden in Uithuizermeeden zijn onderdeel van het 'Duurzaam thuis' programma dat ook in andere dorpen wordt uitgevoerd.

Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden (groep projecten 'Leefbaar  Meij') heeft onlangs gesprekken gevoerd met Wierden & Borgen. Onder meer werd er gesproken over de vervolgplannen 'herontwikkeling Oranjebuurt' zoals omschreven in het Visieplan Uithuizermeeden 2025. 

logo duurzaam thuis diap achtergrond