Denkt u met ons mee over een gezondheidsplein in Uithuizermeeden gekoppeld aan wonen met zorg?

Noorderzorg onderzoekt in nauw overleg met de gemeente en in samenwerking met Dorpsbelangen, Meij-Invest en de Ondernemersvereniging de mogelijkheden voor een gezondheidsplein met geschikte woningen voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag in Uithuizermeeden. Doel daarvan is de zorg toegankelijk en bereikbaar te houden.

Op 9 juli jl. hebben wij een dorpsbijeenkomst gehouden waarbij wij met bewoners en professionals in gesprek zijn gegaan zowel over het hier en nu van wonen en zorg als over hoe we dit in de toekomst zien in Uithuizermeeden. Dit thema blijkt bij velen te leven.

De gesprekken hebben heel wat opgeleverd. De belangrijkste speerpunten hebben wij reeds gedeeld en zijn onder andere te vinden op: www.noorderzorg.nl/wereldcafe

Denk weer met ons mee in het Wereldcafé!

Wij nodigen u graag uit op maandag 30 november a.s. in de sporthal Scherphorn te Uithuizermeeden. Wij willen dan een terugkoppeling geven aan het dorp wat wij tot nu toe hebben opgehaald en verzameld. Wij gaan dan tussen 17.00 en 21.00 uur in kleine groepen een uur lang (maximaal 10 personen per groep) met elkaar in gesprek over de speerpunten en de te nemen vervolgstappen.

Het Wereldcafé is een manier om ervaringen en standpunten uit te wisselen, waarbij iedereen wordt uitgenodigd op ongedwongen wijze ervaringen, inzichten en kennis uit te wisselen. Zodoende wordt veel kennis, die bij de aanwezigen aanwezig is, naar boven gehaald en uitgewisseld. De uitkomst is van belang voor de gedeelde beelden en ook de keuzes die moeten worden gemaakt omtrent het voorgenomen Gezondheidsplein in Uithuizermeeden.

Corona proof

Uiteraard zijn wij ons er bewust van dat de RIVM richtlijnen m.b.t. het corona virus nog steeds gelden. Wij kiezen er dan ook voor om niet een grootschalige bijeenkomst te organiseren maar in kleine groepen van maximaal 10 personen met elkaar een uur lang in gesprek te gaan. De sporthal is een grote ruimte waarbij de afstandsnorm van 1,5 meter gerespecteerd kan worden. Bovendien zullen wij na elke sessie de ruimte desinfecteren en scheiden wij loopstromen.

Aanmelden

Wilt u meedenken? Stuur dan een e-mail met uw naam naar communicatie@noorderzorg.nl onder vermelding van aanmelding Wereldcafe Uithuizermeeden. U kunt daarbij aangeven op welk moment van de dag (dagdeel of tijdstip) tussen 17.00 en 21.00 uur u bij voorkeur met ons in gesprek wilt gaan en daarbij ook een 2e voorkeurskeuze te kiezen. Elke sessie duurt een uur met daartussen telkens een half uur ruimte. Indien u zich niet via de e-mail kunt aanmelden kunt u ook contact opnemen met Noorderzorg via het telefoonnummer: 0595 745010.

1e sessie: 17.00 en 18.00 uur;

2e sessie: 18.30 en 19.30 uur;

3e sessie: 20.00 en 21.00 uur.

Meer informatie op: https://noorderzorg.nl/wereldcafe/

noorderzorg