Afscheid Projectleider Henk Boldewijn ‘Dynamiek aan het Lint’

Vrijdagmiddag 4 september heeft Henk Boldewijn afscheid genomen als Projectleider ‘Dynamiek aan het Lint’ en NPG Centrumplan Uithuizermeeden.

Namens de 3 organisaties (Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden, Stichting Meij-Invest en de Ondernemers Vereniging Eemsmond Noord) ontving Henk Boldewijn een dinerbon en een bos bloemen uit handen van de voorzitter van Stichting Meij-Invest, Jasper Spijk, als dank voor zijn inzet voor Uithuizermeeden gedurende ruim 3 jaar.  De bijeenkomst werd gehouden in Groningen waarbij rekening werd gehouden met de RIVM richtlijnen.

Visieplan Uithuizermeeden 2025

Sinds 2017 was Henk Boldewijn het gezicht en aanspreekpunt in het dorp voor (winkel)pandeigenaren die plannen hadden om hun, veelal leegstaande winkel, te transformeren naar een woonbestemming. Na de totstandkoming van het Visieplan Uithuizermeeden 2025 (in 2016) werden er direct vervolgstappen gezet om enkele punten vanuit het Visieplan verder door te ontwikkelen in een Gebiedsagenda Uithuizermeeden. De toenmalige gemeente Eemsmond heeft ontwikkelbureau KUUB uit Groningen opdracht gegeven om de koers te bepalen voor de specifieke onderdelen als wonen, zorg, sport & cultuur en scholen.  Henk Boldewijn was destijds interim directeur van bureau KUUB en kwam zodoende in Uithuizermeeden terecht. Middels vele sessies met professionals, gemeentelijke beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van het dorp werd het rapport Gebiedsagenda Uithuizermeeden eind 2017 aangeboden aan het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders.

Subsidieregeling

Op 1 juli 2018 ging de subsidieregeling ‘Dynamiek aan het Lint’ in werking waarin de gemeente Eemsmond (later Het Hogeland) en de Provincie samen € 600. 000,00 beschikbaar stelden voor de ‘transitie centrale zone Uithuizermeeden’. Henk Boldewijn wordt door de gemeente aangesteld als projectleider. Diverse projecten worden aangemeld, begeleid en komen uiteindelijk tot uitvoering. Met de toekenning van gemeentelijke NPG-gelden voor het versterken van het centrum (Plus op de 4 centrumplannen) komen meer projecten in beeld en wordt Henk Boldewijn de ‘spil in het web’ en had dan ook wekelijks ‘spreekuur’ in het dorp. Begin 2020 werkt hij samen met enkele leden van Stichting Meij-Invest aan de totstandkoming van het rapport ‘Boter bij de Vis”. Dit rapport beschrijft 21 projecten in Uithuizermeeden die in beeld zijn voor een upgrading. Het rapport is medio dit jaar, namens de 3 bekende organisaties, dan ook ingediend bij Toukomst Grunnen.

Nieuwe uitdaging

De bestaande organisaties (Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden, Stichting Meij-Invest en de Ondernemers Vereniging Eemsmond Noord) zijn met elkaar in gesprek om de toekomstige ontwikkelingen in het dorp op een passende manier te vervolgen. Henk Boldewijn is een nieuwe uitdaging aangegaan als lid van het Toukomstpanel van Toukomst Grunnen.          

afscheid henk boldewijn