Tentoonstelling 150 jaar kerkgebouw "de Wijngaard"

Tentoonstelling 150 jaar kerkgebouw:

In de kerk worden voorwerpen en beeldmateriaal uit de afgelopen 150 jaar getoond (o.a. oude doop- en trouwjurken) die iets laten zien van wat er in de kerk gebeurd. Ook zijn er foto's te zien van de foto wedstrijd.

Tentoonstellingstijden:

24 augustus  van 10 uur tot  16 uur.

26 augustus van 19.30 tot 22 uur.

7 september van 8 uur tot 17 uur.

7 September 

150 psalmen project van 8 uur tot 17 uur. Alle 150 paslamen worden via muziek en gesproken woord uitgevoerd.

Om 19.30 uur is de ingebruikname van het Mense Ruiter kerkorgel, na groot onderhoud m.m.v. Sietze de Vries.

8 September 

Feestelijke jubileumzondag: 9.30 uur kerkdienst. Aansdluiten koffie / thee, oud Hollandse spelen, springkussen, gezamenlijke maaltijd. Afsluiting met een Singin om 14.30 uur met band Reveal.

Poster 150 jaar