Samenkomst

Vandaag wordt er een samenkomst gehouden in de tent. Voorganger is Leon van den Broeke uit Kampen. Leon is universitair hoofddocent bij de Theologische Universiteit Kampen. Muzikale medewerking wordt verleend door verschillende muzikanten uit ons dorp. Er wordt gecollecteerd voor de internationale diaconie. De samenkomst is voor jong en oud.

AdobeStock 245967015