Plaatsing herdenkingssteen Julius Cohen

Op 21 september a.s. zal in de Oosterstationstraat te Uithuizen ter hoogte van nr.9 een herdenkingstegel worden aangebracht voor de heer Julius Cohen, die voor de 2e W.O. aldaar woonachtig was. De herdenkingstegel is tot stand gekomen in samenwerking met de Vrijmetselaars Loge De Friesche Broedertrouw te Leeuwarden en de stichting Zikaron.

Julius Cohen

Julius Cohen werd op 2 mei 1891 geboren in Wildervank. Hij trouwde in 1919 met een niet joodse vrouw.

Na eerst in Leeuwarden te hebben gewoond, verhuisde de familie in 1938 naar Uithuizen waar Julius Ontvanger der Rijksbelastingen werd.

Ondanks het feit dat Julius gemengd gehuwd was, dook hij toch onder. Julius Cohen zat ondergedoken bij Garage Dinkla in de  Kerkstraat in Uithuizen. De Duitsers waren op zoek naar een clandestiene radio. Die vonden zij bij de familie Dinkla. Helaas werd Julius Cohen daar ook gevonden. Hij werd op zijn onderduikadres gearresteerd en meegenomen voor verhoor naar het Schottenhuis in Groningen. Waarna hij werd overgebracht naar Westerbork.

Een poging om te ontsnappen mislukte. Als straf werd hij op 25 september 1944 gefusilleerd. Buiten het Kamp Westerbork was een crematorium. Getracht werd zijn lichaam te cremeren. Dat lukte ten dele. Zijn overblijfselen werden begraven in de bossen. Na de oorlog werd op aanwijzing van enkele getuigen het graf aangewezen  waar Julius Cohen begraven was.

Op 2 november 1945 werden zijn overblijfselen overgebracht naar Groningen. Waar hij begraven is op de begraafplaats het Esserveld.

De familie woonde in Uithuizen in de Oosterstationsstraat B51 ( thans 9 ).

Julius Cohen was lid van Loge “De Friesche Trouw” te Leeuwarden. 

julius cohen
Julius Cohen