Rondleiding eendenkooi

De Wytsemakooi is de oudste eendenkooi van Groningen. Hij wordt al op kaarten uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, dan nog buitendijks, aangegeven.

Een eendenkooi is bedoeld voor het vangen van eenden. Overvliegende eenden worden hiervoor gelokt met makke en staleenden, die de kooiker dagelijks voert. Met behulp van de tamme eenden en zijn kooikershondje lokt de kooiker de wilde eenden die in de kooiplas landen in een van de vangpijpen, tot ze tegen de zogenaamde spiegel vliegen. Dit is een schuingespannen net aan het einde van de pijp. De eenden vallen dan naar beneden en kruipen naar de enige uitweg die hen rest: het vanghokje. De kooiker sluit het hok zodat de eenden gevangen zitten.

U kunt vandaag tussen 14.00 en 16.00 uur een gratis rondleiding krijgen door de eendenkooi. Halverwege de Meneersweg vindt u de Wytsemakooi waar u met eigen vervoer naar toe kunt. Gids Chiel Ording leidt u rond.

Remy 2019 05 13 00024441