Buurtzorg bestaat 10 jaar

Lees meer op post

UITHUIZEN Buurtzorg bestaat dit jaar 10 jaar. Het Buurtzorg team Eemsmond viert dit met een inloopmiddag, zodat iedereen kennis kan maken met deze organisatie.

Tien jaar geleden begon Jos de Blok samen met Gonnie Kronenberg het eerste Buurtzorg team in de Achterhoek, omdat zij meenden dat de zorg anders kon. Een idee dat klein begon, maar al snel in bijna het hele land navolging kreeg.

Ook in de gemeente Eemsmond is de Buurtzorg actief. Waar de organisatie in het begin bijna geen klanten had, weten velen de weg naar de Buurtzorg inmiddels goed te vinden. “In 2009 zijn Henny Meermanen Ridy Hemmink samen met een clubje van 10 medewerkers begonnen met de Buurtzorg Eemsmond,” vertelt Anna van den End namens Buurtzorg Eemsmond. “In het begin waren er nog geen klanten, maar door te netwerken is dat in korte tijd anders geworden. Huisartsen verwijzen mensen naar ons door en we werken met verschillende partijen samen. Samen met de huisartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten helpen we de zorgvrager om langer thuis te blijven wonen. We ondersteunen de cliënt en de mantelzorger daar waar vraag naar is, waarbij zelfredzaamheid het uitgangspunt is. We werken in kleine teams, omdat we vinden dat cliënten zo weinig mogelijk verschillende hulpverleners over de vloer moet hebben. Vergeet niet dat je als cliënt kwetsbaar bent en waarde hecht aan vertrouwen en een veilige omgeving.Door de jaren hebben we een goede naam opgebouwd en kiezen mensen bewust voor onze opzet.”

De zorg die Buurtzorg Eemsmond biedt, is zeer variërend en afhankelijk van de zorgvraag. “We merken dat er veel behoefte is aan ouderenzorg. Mensen moeten en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar kunnen niet altijd meer goed voor zich zelf zorgen. Samen met bijvoorbeeld een mantelzorger kijken we waar ondersteuning nodig is, zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. Het ondersteunen kan variëren van helpen bij het wassen tot een goed gesprek van hoe het nu gaat. Waar nodig gaan we kijken of andere zorg ingeschakeld moet worden om de mantelzorger te ontlasten. Dat is per persoon verschillend en maatwerk is dus vereist. Niemand is hetzelfde. We merken dat er een steeds groeiende zorgvraag is bij mensen met dementie. Nadat Team 290 ingeschakeld is en een diagnose heeft gesteld, wordt de casemanager van Buurtzorg ingeschakeld. Zij bekijkt de situatie en bespreekt welke ondersteuning nodig is. Doordat we regelmatig bij de mensen komen, zien we veranderingen in het ziektebeeld en de thuissituatie snel en kunnen we ingrijpen. Voor een mantelzorger is dat niet altijd zichtbaar, omdat die dagelijks met de persoon in kwestie omgaat. Anders dan bij een buitenstaander, vallen kleine veranderingen niet zo snel op. Deze veranderingen bespreken we met de mensen en eventueel met de huisarts. Gezamenlijk komen we tot de conclusie of de grens van het zelfstandig wonen wel of niet bereikt is. Wanneer deze grens bereikt is, hangt van de persoon af.”

“Ook verlenen we palliatieve zorg. Mensen die aan het einde van hun leven zijn en in hun eigen omgeving willen sterven, ondersteunen we in hun laatste levensfase. Dit is heel bijzonder en dankbaar werk. Gelukkig zien we dat palliatieve zorg steeds meer bespreekbaar wordt. Daar zie je soms grote verschillen. Sommigen hebben al een compleet plan klaar als we komen. Bij anderen is het einde van het leven nog een taboe en is er soms, tegen beter weten in, nog hoop op herstel. We proberen het onderwerp uit de taboesfeer te halen. Het kan voorkomen dat complementaire zorg wordt toegepast. Dat is zorg op basis van bijvoorbeeld aromatherapie of massages. Hierdoor wordt het leven van mensen vergemakkelijkt. Massages kunnen de stoelgang en de bloedsomloop op gang helpen. Met geuren kan een stemming worden beïnvloed.”

Het werken bij Buurtzorg Eemsmond is dan ook heel veelzijdig en kent veel verantwoordelijkheden. “We zijn zelfsturende groepen en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen route. Die route maak je dan ook af. Ook al wordt het laat. Doordat het intensief werk is, hebben we iedere donderdag overleg op onze thuisbasis aan de Havendwarsweg 2c in Uithuizen. We bespreken dan de dingen waar we tegenaan lopen en leren van elkaar. Een ieder heeft een eigen aandachtsgebied waar hij of zij in gespecialiseerd is. Doordat je als hulpverlener in de zorg mensen helpen wilt, is het niet altijd even makkelijk om afstand tot de cliënt te bewaren. Toch moet je de grens trekken tussen werk en privé. Dat kan op verschillende manieren. Ik woon bijvoorbeeld niet in de plaats waar ik werk. Daarmee heb je automatisch al een afstand.”

Belangstellenden kunnen op 8 februari van 14 tot 16 uur aan de Kerkstraat 7 in Uithuizermeeden kennis met Buurtzorg Eemsmond en andere zorgverleners te maken.

Mark Giesolf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *