Kaap Rottumeroog voorlopig niet verplaatst

Lees meer op post

Omdat er geen directe dreiging is voor de Emder Zeekaap – een rijksmonument – op Rottumeroog, wordt de kaap niet verplaatst.  Geen direct gevaar In samenwerking met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer is onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat er geen direct gevaar is voor de Emder Zeekaap.  ‘Er bestond een grote kans, dat de opstallen bij een volgende storm door de golven zouden worden verzwolgen’, geeft Jan Dobma, wethouder gemeente Eemsmond aan. Daarom is in goed overleg tussen alle betrokken partijen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, besloten om deze opstallen te verwijderen. ‘Dit gevaar bestaat niet voor de Emder Kaap’, gaat Jan Dobma verder. ‘De Kaap is juist gemaakt als baken voor de scheepvaart van en naar Emden en hoort dus op het eiland thuis’ besluit Jan Dobma. Verwijderen opstallenStaatsbosbeheer heeft onlangs deze opstallen verwijderd, wat een grote klus was. Als er aanleiding was geweest om de kaap te verplaatsen, waren deze werkzaamheden direct meegenomen.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *