Uithuizermeeden

UITHUIZERMEEDEN – Langs de kust van Noord-Groningen strekt zich een kwelderwal uit. Door de bedijking werd de kwelderwal beschermd voor de zee, waardoor bewoning mogelijk werd en achtereenvolgens de plaatsen Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool ontstonden. Uithuizermeeden dateert van omstreeks de 12e / 13e eeuw.

Omdat tegen de dijken telkens vruchtbare gronden werden afgezet ontstond door het recht van aanwas een welvarende boerenstand. Overblijfselen hiervan zijn onder andere de borgen; vergrote en versterkte woonhuizen. In Uithuizermeeden is alleen de Rensumaborg in stand gebleven. De hoofdtoegang naar de Rensumaborg wordt gevormd door de Rensumalaan, lopende vanaf het begin van de Torenstraat. Hier bevindt zich namelijk de oudste kern van Uithuizermeeden, de Torenbuurt, rondom de hervormde kerk. Nadat in 1652 de nieuwe kadijk (Middendijk) was gelegd nam de bevolking in het oostelijk deel toe. Uithuizermeeden ontwikkelde zich tot streekdorp in oostelijke richting langs Torenstraat/Hoofdstraat. Rond het kruispunt met de weg over de Oude Dijk en de Havenweg vond nieuwe kernvorming plaats.

Een forse ingreep was aan het einde van de 19e eeuw de aanleg van de spoorlijn Sauwerd-Roodeschool, waardoor het dorp in tweeën werd gedeeld. Langs de wegen en paden ontstond geleidelijk bebouwing, maar ingrijpende veranderingen dateren vooral van na de tweede wereldoorlog door planmatig optreden. De uitbreiding Oranjebuurt en West zijn het gevolg van het streven te komen tot concentratie van het noordelijk deel van het langgerekte streekdorp.

In het groene overgangsgebied naar de Rensumaborg zijn bijzondere voorzieningen gesitueerd, waaronder het bejaardentehuis ´De Mieden´.  Het Johan van Veenplein is ontstaan met de bedoeling het winkelbestand te concentreren en dorp als het ware een ´hart´te geven. En het meest recente planmatige optreden betreft de uitbreiding Scherphorn ter plaatse van het voormalige tuinbouwproject.

Tal van ontwikkelingen en initiatieven uit het verleden zijn nog nu zichtbaar en van invloed. Soms gaat  het om karakteristieke elementen die men wil behouden, hetgeen beperkingen met zich mee brengt (bijvoorbeeld de oorspronkelijke struktuur, waardevolle panden enzovoort). Soms gaat het om ontwikkelingen die niet zijn voltooid (bijvoorbeeld het Johan van Veenplein) of elementen die hun functie hebben verloren (open gaten).

Het dorp Uithuizermeeden ligt in het noordoosten van de provincie Groningen en is het op een na grootste dorp van de gemeente Eemsmond.
Op 21 oktober 1811 werd officieel de gemeente Uithuizermeeden een feit. Tot deze gemeente behoorden de dorpen Roodeschool, Oldenzijl, Oosternieland, Oudeschip, Oosteinde, Hefswal en uiteraard Uithuizermeeden zelf. Een gemeente met een van oorsprong agrarisch karakter.
In de jaren ’50 en ’60 werden plannen gemaakt om een diepzeehaven in de gemeente aan te leggen. Deze Eemshaven, die oa. zou moeten zorgen voor meer werkgelegenheid (in naar verwachting de -petrochemische- industrie) in Noord Nederland, werd op 7 juni 1973 door Koningin Juliana officieel geopend.
Op 1 januari 1979 werden de gemeenten Uithuizermeeden en Uithuizen samengevoegd tot de gemeente Hefshuizen. Na de gemeentelijke herindelingen in de begin jaren ’90, kwamen de gemeenten Usquert, Warffum en een deel van Kantens bij de gemeente. Sinds 1 januari 1992 heet deze gemeente, qua oppervlakte een van de grootste van Nederland, gemeente Eemsmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *